Foto's - Video's

Plechtige installatie Nederlandstalige Rechtbanken

Hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel verzekert structurele aanwezigheid Nederlandstalige rechtsleven in Brussel (1 april 2014)

Video's: interviews advocatennet.be

Balie Brussel klokkenluider voor rechtsstaat! 3000 advocaten luiden alarmbel
Duurzame advocaten geven beste adviezen, Stafhouder Vandenberghe
Toegang tot de rechter bedreigd in België?
Balie Brussel stelt goede werking Belgische veiligheidsdienst ter discussie
Bescherming privacy is fundamentele waarde voor de advocaat
Werklastmeting en doorlichting KPMG wijst op structureel probleem bij justitie in Brussel
Btw bedreigt beroepsgeheim van de advocaatl!
Prioriteiten balie Brussel voor gerechtelijk jaar 2013-2014
Advocaat mag niet dupe zijn van financiële crisis
Salduz: meer financiële middelen nodig
Redelijke termijn is zorgenkind
Handhaving redelijke termijn dringend wetgevende initiatieven nodig
Vreemd kapitaal in advocatenkantoren

Raad van de Orde 2013

Salduz-studiedag 14 december 2012

Foto's

Stafhouder Hugo Vandenberghe: zaal Braffort