Curriculum

Prof. Hugo Vandenberghe

Geboren te Kortrijk op 28/03/1942

Adressen:

Privé:
d’Overschielaan 40, 1850 Grimbergen
Tel: 02/ 269 12 38

Kantoor:
Cadanz
Mr.  Hugo Vandenberghe
Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Tel.:02 486 18 00
Fax: 02 486 18 01

Bijkantoor:
d’Overschielaan 40, 1850 Grimbergen
Tel.: 02/ 269 12 38

E-mail: mr.hvandenberghe@skynet.be

Behaalde diploma's

 • Met de grootste onderscheiding Doctor in de Rechten (1966, Leuven) en Licentiaat in het Notariaat
 • Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs (1970)
 • Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken (14 januari 2016)

Behaalde prijzen

Winnaar van de vijfjaarlijkse Baron E. VAN DIEVOET-prijs voor de beste monografie op het gebied van het Privaatrecht in België (1972)

Beroepscurriculum

 • Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel (NOAB) (vanaf september 2012)
 • Advocaat aan de balie te Brussel sedert 1971
 • Wetenschappelijk navorser aan de Rechtsfaculteit te Leuven (1966-1971), in 1970-71 met leeropdracht
 • Docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de K.U. Leuven (1971), hoogleraar (1975), gewoon hoogleraar (1978),  buitengewoon hoogleraar (1987), belast met een leeropdracht in het privaatrecht in de 1°, 2° en 3° licentie rechten
 • Voorzitter van de Afdeling Privaatrecht aan de Rechtsfaculteit te Leuven (1983-1987)
 • Voorzitter van het Instituut voor Onrechtmatige Daad te Leuven (tot 2007)
 • Emeritus buitengewoon hoogleraar KU Leuven (sedert oktober 2007)
 • Lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van België (1977-1981)
 • Lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (1984-1990)
 • Lid van de Raad van de Orde van de Nederlandstalige Orde van Vlaamse Advocaten te Brussel (Noab) (2011)

Politieke loopbaan

 • Adviseur op het politiek kabinet van de heer Staatssecretaris voor Landbouw en Middenstand, A. STEVERLYNCK  (1972-1973)
 • Adviseur op het politiek kabinet van de heer Minister, L. TINDEMANS, Vice-Premier (1973-1974) en Premier (1974-1977)
 • Lid van het nationaal CVP-bestuur van 1977 tot 1992 en vanaf 1995 tot 2001, en van het nationaal partijbureau van 1985 tot 1992 en vanaf 1995 tot 2001
 • Lid van de algemene vergadering van CD&V (oktober 2001 -  tot september 2010)
 • Lid van het politiek bestuur van CD&V (oktober 2001 – september 2010)
 • Lid van het directiecomité van CD&V (oktober 2001 – 2003)
 • Gecoöpteerd Senator voor de CVP (1991-1999)
 • Rechtstreeks verkozen Senator voor de CVP/CD&V (1999- 2010)
 • Voorzitter CVP/CD&V-Senaatsfractie (1995-2003)
 • 2de Ondervoorzitter Senaat (2003 – 2007)
 • 1ste Ondervoorzitter Senaat (2007 – 2010)
 • Eresenator en ereondervoorzitter van de Senaat (sedert juni 2010)
 • Voorzitter van de Commissie voor Justitie (2003 - 2007)
 • 1ste Ondervoorzitter Commissie Institutionele Aangelegenheden (2007 – 2010)
 • Onderhandelaar Octopusakkoord
 • Voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de georganiseerde misdaad in België (1996-1999)
 • Voorzitter van de opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit (1999-2003)
 • Woordvoerder bij het euthanasiedebat in de Senaat
 • Gemeenteraadslid in Rotselaar (1995 - heden)
 • Schepen van Ruimtelijke Ordening, Juridische Zaken, Burgerlijke Stand en Landbouw te Rotselaar (2007 – heden)
 • Lid van de Raad van Beheer en het Dagelijks Bestuur van Syntra  Antwerpen-Vlaams Brabant (tot 2008)
 • Ere-Voorzitter Syntra Vlaams-Brabant (2008 - heden)
 • Lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie (2008 – 2010)